U nás točíme pivo Krakonoš a Plzeňský Prazdroj

Něco z historie piva z Krkonoš

KRAKONOŠ Z TRUTNOVA OD ROKU 1582: Počátky pivovarnictví v Trutnově sahají až do 13.století, ve kterém se začalo pivo vařit po jednotlivých domech. takových domů bylo v Trutnově 149, jejich počet se během celé doby prakticky neměnil. Právo várečné a právo mílové potvrdil opětovně roku 1340 český král Jan Lucemburský. Od druhé poloviny 16. století se zakládají pivovary dva horní a dolní. Roku 1582 se všichni právovárečníci spojili a vařili pivo jenom ve společných pivovarech. Roku 1583 vypukl ve sladovně Tobiáše Freysena požár, který sebou vzal dvě stovky domů a oba pivovary. Horní už obnoven nebyl a vařilo se pouze v jednom a to na místě dnešního pivovaru. Do dnešních dnů se vaří podle tradiční receptury z kvalitních druhů sladovnického ječmene a kombinací vice druhů chmele. Srdcem pivovaru je 80 metrů hluboká studna z horského pramene, která je měkká a nijak neupravovaná bez jakýchkoliv příměsí, těžkých kovů a škodlivin. Pivo po uvaření několik dní kvasí, potom 1 až 3 měsíce zraje v ležáckých tancích a až potom je podáváno ke konzumaci. Pivo obsahuje pouze přírodní látky což v celkovém spojení působí velmi blahodárně na lidský organizmus. Pivo Krakonoš je mimořádně zdravé jeho složky nejsou ničeny pasterizací a filtrované je mikrobiálně.

Přijďte ho k nám ochutnat.

                                                   

                                 

 

Něco z historie piva z Plzně

 

Ode dne, kdy byla v Měšťanském pivovaru v Plzni uvařena první várka světlého ležáku, 5. října 1842, hledali naši předchůdci to správné označení pro tento mimořádný, ohromující výrobek, jenž překonal svými vlastnostmi vše dosud vytvořené ve světovém pivovarnictví. Plzeňský pramen nebo též Prapramen, Měšťanské plzeňské, Plzeňský pravý zdroj – to jsou značky, které si Měšťanský pivovar nechal zapsat koncem 19. století. Ujala se však jiná, česky zvukomalebná: Prazdroj. https://www.prazdroj.cz/

Přijďte ho k nám ochutnat.